ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภูมิใจ ข.ร.
รางวัลหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด (อ่าน 190) 20 พ.ย. 62
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 914 คน) (อ่าน 318) 13 ก.ย. 62
คะแนนเต็ม การทดสอบระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านคำนวณ '61 (อ่าน 300) 19 ส.ค. 62
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 794) 10 เม.ย. 62
ม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ(Gifted and Talented Education Pr (อ่าน 628) 10 เม.ย. 62
นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดยราชบัณฑิตยสภา (อ่าน 490) 09 เม.ย. 62
เต็ม 100 O-NET’61 (อ่าน 604) 05 เม.ย. 62
อันดับที่ 6 และ 9 เพชรยอดมงกุฎหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครทั้งหมด 441 คน) (อ่าน 982) 23 พ.ย. 61
รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 792คน) (อ่าน 817) 12 ก.ย. 61
อันดับที่ 1 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1284) 11 เม.ย. 61
เต็ม 100 O-NET’60 (อ่าน 1187) 28 มี.ค. 61
อันดับที่ 3-4-5และ 7พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2560 (จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 620 คน) (อ่าน 1287) 28 ธ.ค. 60
อันดับที่ 4 ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560(จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 897คน) (อ่าน 1576) 15 ธ.ค. 60
การแข่งขัน การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ประจำปี 2560 (อ่าน 1263) 04 ส.ค. 60
เต็ม 100 O-NET’59 (อ่าน 1523) 29 มี.ค. 60
อันดับที่ 1 และ 3 โครงการศึกษานารี PRE ม.1 ปี 2560 (อ่าน 1655) 15 ก.พ. 60
อันดับที่ 1 Pre บางปะกอก ม.1 ปีการศึกษา 2559 (จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,225 คน) (อ่าน 2977) 09 ก.พ. 60
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” (อ่าน 1019) 14 ธ.ค. 59
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข (อ่าน 895) 07 ธ.ค. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (อ่าน 946) 06 ธ.ค. 59
ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1555) 06 ก.ย. 59
การแข่งขัน การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 (อ่าน 1070) 03 ส.ค. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 970) 01 ส.ค. 59
เต็ม 100 O-NET’58 (อ่าน 2082) 31 มี.ค. 59
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา งานสมโภชพระอาราม 188 ปี (อ่าน 1363) 18 ม.ค. 59
ผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 9 ปีพุทธศักราช 2558 (อ่าน 1388) 25 ธ.ค. 58
ผลการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2099) 08 ธ.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1330) 24 พ.ย. 58
การแข่งขันกระโดดเชือก 5 ภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี (อ่าน 1140) 13 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 65 (อ่าน 2595) 10 พ.ย. 58
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1609) 30 ก.ย. 58
ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3088) 11 ก.ย. 58
การประกวดตอบปัญหาธรรมะ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี (อ่าน 1139) 19 ส.ค. 58
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี(ชาย)กีฬาประจำปีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะประจำปี2558 (อ่าน 1290) 04 มิ.ย. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1222) 02 มิ.ย. 58
เต็ม 100 O-NET’57 (อ่าน 1703) 19 มี.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 1220) 10 มี.ค. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1204) 10 มี.ค. 58
อันดับที่ 1 Pre บางปะกอก ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1885) 09 ก.พ. 58
การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ (อ่าน 1145) 27 ม.ค. 58